Segulung ijazah tidak membuktikan anda berilmu. Doktor pada pangkal nama tidak membuktikan anda yang terpandai. Namun, ilmu yang diamalkan itu yang menjadikan anda seorang yang berilmu.